Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

1 mình em trai làm 2 chị chung trọ lên đỉnh